Stowarzyszenie IMPAKT

IMPACT е полска неправителствена организация, създадена през 2017 г. Създадена е с желание да окаже влияние върху себе си, заобикалящата ги среда, върху бъдещето. Те се занимават с изпълнението на проекти по Еразъм+, развитието на местната общност и прилагането на инициативи на местно ниво. Създават условия за личностно развитие, поддържайки активен начин на живот.

Прочетете повече

MIITR - International Institute for the Implementation of Sustainable Development

Международният институт за прилагане на устойчиво развитие (MIITR) е частна неправителствена организация, създадена през 2017 г. в Марибор, Словения. Основната им дейност е научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивостта, обхващаща екологични, икономически, социални, а напоследък и интелигентни и цифрови измерения. Екипът на MIITR има високо ниво на опит в разработването, анализа, оценката и разпространението на проекти. Институтът участва активно в различни проекти на ЕС и в световно значими мрежи и инициативи за създаване на активно и устойчиво общество.

Прочетете повече

IPS - Jožef Stefan International Postgraduate School

Международното следдипломно училище Йожеф Стефан (IPSJS) е създадено през 2004 г. като независима институция за висше образование. Инициативата за създаването му е на Институт "Йожеф Стефан" със силната подкрепа на индустрията и международна мрежа от участващи университети и институти от Европейския съюз, САЩ, Япония и редица други страни. Институтът "Йожеф Стефан" (IJS) осигурява централната изследователска и образователна база, докато в IPSJS поканените изследователски, промишлени и бизнес организации комбинират знанията и иновативния си капацитет за решаване на проблемите на развитието като партньори.

Прочетете повече

iED - INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

Institute of Entrepreneurship Development (iED) е гръцка организация с нестопанска цел, ангажирана с насърчаването на иновациите и укрепването на предприемаческия дух. Като модерна международна организация, сертифициран Център за върхови постижения и DIH, iED произвежда и предава ноу-хау, засилва предприемаческите когнитивни процеси и подкрепя всяко предприемаческо начинание в цяла Европа. През годините на своята дейност те са реализирали повече от 200 национални и европейски проекта по множество финансови рамки и са създали широка мрежа от партньори и сътрудничещи организации от Европа и извън нея. Използвайки своята мрежа и опит в различни финансирани от ЕС изследователски и иновационни проекти, фокусирани върху предприемачеството, те създадоха всеобхватен център за знания, който покрива нуждите на паневропейската предприемаческа екосистема

Прочетете повече

MUNDUS BULGARIA

Мундус България е неправителствена организация, създадена през 2017 г. Организация, движеща качеството на образованието чрез изпълнение на международни проекти по програма Еразъм+. Съсредоточава се основно върху секторите за младежи и възрастни, както и върху използването на спорта като образователен инструмент. С дейността си Мундус България разшири международната мрежа на Асоциация Мундус със седалище в Испания. Чрез проекти и сътрудничество разширихме нашата мрежа от партньори в Европа в над 15 държави.

Прочетете повече