Stowarzyszenie IMPAKT

IMPACT to polska organizacja pozarządowa (NGO), założona w 2017 roku. Powstała z pragnienia posiadania wpływu na siebie, otoczenie i przyszłość. Zajmuje się realizacją projektów w ramach programu Erasmus+, rozwojem lokalnej społeczności oraz implementacją inicjatyw oddolnych. Tworzy warunki do rozwoju osobistego, wspierając aktywny tryb życia.

Więcej

MIITR - International Institute for the Implementation of Sustainable Development

Mednarodni inštitut za implementacijo trajnostnega razvoja (MIITR) (po polsku Międzynarodowy Instytut Wdrażania Zrównoważonego Rozwoju) to prywatna organizacja pozarządowa założona w 2017 roku w Mariborze, w Słowenii. Głównym obszarem jej działalności jest badanie i rozwój w dziedzinach zrównoważonego rozwoju, obejmujących wymiary środowiskowe, ekonomiczne, społeczne oraz inteligentne i cyfrowe. Personel MIITR posiada wysoki poziom wiedzy i doświadczenia w zakresie rozwoju, analizy, oceny i rozpowszechniania projektów. Instytut aktywnie uczestniczy w różnych projektach Unii Europejskiej oraz w globalnych sieciach i inicjatywach mających na celu tworzenie aktywnego i zrównoważonego społeczeństwa.

Więcej

IPS - Jožef Stefan International Postgraduate School

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (MPS) (po polsku Międzynarodowa Szkoła Podyplomowa Jožefa Stefana) została założona w 2004 roku jako niezależna instytucja szkolnictwa wyższego. Inicjatywa jej powstania wyszła od Instytutu "Jožef Stefan" przy silnym wsparciu przemysłu oraz międzynarodowej sieci uczestniczących uniwersytetów i instytutów z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz wielu innych krajów. Instytut "Jožef Stefan" (IJS) stanowi centralną podstawę badawczo-edukacyjną, podczas gdy w IPSJS zaproszone organizacje badawcze, przemysłowe i biznesowe łączą swoją wiedzę i innowacyjne możliwości w celu rozwiązywania problemów rozwojowych jako partnerzy.

Więcej

iED - INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

Institute of Entrepreneurship Development (iED) (po polsku Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości) to grecka organizacja non-profit, zaangażowana w promowanie innowacji i wzmacnianie ducha przedsiębiorczości.

Jako nowoczesna organizacja międzynarodowa, certyfikowana przez Centrum Doskonałości i DIH (Digital Innovation Hub), iED produkuje i przekazuje wiedzę, stymuluje procesy poznawcze związane z przedsiębiorczością oraz wspiera każde przedsięwzięcie przedsiębiorcze w Europie.

W ciągu wielu lat działalności instytut zrealizował ponad 200 krajowych i europejskich projektów w ramach licznych programów finansowych, a także nawiązał szeroką sieć partnerów i organizacji współpracujących z Europy i spoza niej.

Wykorzystując swoją sieć i ekspertyzę w różnorodnych projektach badawczych i innowacyjnych finansowanych przez UE, skupionych na przedsiębiorczości, iED stworzył kompleksowe Centrum Wiedzy, które obejmuje potrzeby pan-europejskiego ekosystemu przedsiębiorczościowego.

Więcej

MUNDUS BULGARIA

Mundus Bulgaria to organizacja pozarządowa założona w 2017 roku. Jej celem jest podnoszenie jakości edukacji poprzez realizację międzynarodowych projektów w ramach programu Erasmus+. Skupiają się głównie na sektorach młodzieżowy i edukacji dorosłych, wykorzystując sport jako narzędzie edukacyjne.
Działalność Mundus Bulgaria przyczyniła się do rozszerzenia międzynarodowej sieci stowarzyszenia Mundus z siedzibą w Hiszpanii.
Poprzez projekty i współpracę udało się im poszerzyć sieć partnerów w Europie o ponad 15 krajów.

Więcej