Analiza kompetencji w procesie wielokryterialnego podejmowania decyzji dotyczących kariery po pandemii

W ramach analizy kompetencji będziemy mapować kompetencje związane z karierą w kontekście zielonych, zrównoważonych, zdigitalizowanych i interdyscyplinarnych profili zawodowych, identyfikując brakujące kompetencje w zakresie przyszłych możliwości zawodowych dla młodych ludzi oraz przeprowadzając rozmowy z grupami docelowymi.

Architektura aplikacji webowej projektu DECIDE

Zaprojektujemy i wdrożymy aplikację internetową jako podstawę dla treści e-przewodnika, które pozwolą młodym ludziom zdobyć niezbędną wiedzę i kompetencje, nawet jeśli nie mogą fizycznie uczestniczyć w konsultacjach dotyczących kompetencji. E-materiały, dostępne łatwo za pośrednictwem telefonu komórkowego, zapewnią bezpłatny i szybki dostęp do wiedzy dla tych osób, oferując e-przewodnik DECIDE i narzędzie do samooceny ich istniejących kompetencji oraz informacje zwrotne dotyczące luk w ich wiedzy.

E-przewodnik DECIDE oraz narzędzie samooceny kompetencji wielokryterialnych do wyboru przyszłej kariery dla młodzieży.

Rozwiniemy e-przewodnik DECIDE zawierający prezentacje przyszłych profili zawodowych, opartych na aktualnym popycie na rynku pracy po pandemii, oraz narzędzie samooceny kompetencji wielokryterialnych, służące do podejmowania decyzji dotyczących kariery zawodowej z personalizowanymi wynikami, opartymi na informacjach o kompetencjach i zainteresowaniach użytkownika. Wspomniane e-materiały zostaną zintegrowane z aplikacją internetową DECIDE.