Analiza kompetenc za večkriterijsko odločanje o karierni poti v postpandemičnem obdobju.

Kot del analize kompetenc bomo kartirali karierne kompetence v zvezi z zelenimi, trajnostnimi, digitaliziranimi in interdisciplinarnimi delovnimi profili, identifikacija manjkajočih kompetenc za prihodnje karierne priložnosti med mladimi in se pogovorili s fokusnimi skupinami.

Izdelava DECIDE spletne aplikacije

Oblikovali in uvedli bomo spletno aplikacijo kot osnovo za vsebine e-vodnika za mlade, ki si želijo pridobiti potrebno znanje in kompetence, tudi kadar se posvetovanj o kompetencah ne morejo udeležiti v živo. E-materiali, ki so enostavno dostopni prek mobilnega telefona, bodo tem posameznikom zagotavljali brezplačen in hiter dostop do znanja s ponudbo DECIDE e-vodnika in orodja za samooceno obstoječih kompetenc ter povratnih informacij o njihovih vrzelih.

DECIDE e-vodnik in orodje za večkriterijsko samooceno kompetenc za prihodnje karierno odločanje med mladimi

Razvili bomo DECIDE e-vodnik, ki bo vseboval predstavitve prihodnjih poklicnih profilov, temelječih na aktualnih zahtevah na trgu dela po pandemiji, in orodje za samooceno kompetenc za večkriterijsko odločanje o karieri s personaliziranimi rezultati, ki temeljijo na vnosih uporabnikovih kompetenc in interesov. Omenjeni e-materiali bodo integrirani v DECIDE spletno aplikacijo.