DECIDE

Karierne kompetence za postpandemično prihodnost z uporabo večkriterijskega odločanja
Kontaktirajte nas

O projektu

Mladi se danes zaradi okoljskih in družbenopolitičnih razmer na globalni ravni soočajo s hitro spreminjajočim svetom in negotovo prihodnostjo. DECIDE želi nasloviti potrebe spreminjajočega se trga dela in prehodov med delovnimi mesti v prihodnjih letih ter predstaviti potrebo po novem spektru kompetenc pri mladih, npr. profilih zelenih delovnih mest, preiskovanju digitalnih kompetenc, interdisciplinarnih delovnih veščinah. Razvijali bomo orodja in metode za olajšanje večkriterijskega odločanja o karieri mladih prek personaliziranega prilagodljivega učenja, ki bo mladim omogočilo boljše prepoznavanje njihovih manjkajočih kompetenc, potrebnih za trajnostne in inovativne profile delovnih mest, in poudarjanje njihovih močnih točk ter potenciala za podjetništvo.

Cilji projekta

Glavni cilj projekta je okrepiti zaposljivost mladih. Projekt si prizadeva okrepiti mlade z večkriterijskimi smernicami in orodji za odločanje o karierni poti in kompetencah, ki so potrebne za prihodnje inovativne profile delovnih mest, kar jim omogoča razmislek o njihovi trenutni karierni poti in ponuja nabor ključnih kompetenc, ki jim manjkajo in bi jim lahko koristile pri samostojnem učenju ali pri kratkih tečajih neformalnega izobraževanja in e-učenju.

Dejavnosti projekta

1. Analiza kompetenc za večkriterijsko odločanje o karieri v postpandemičnem obdobju.

2. Oblikovanje in implementacija DECIDE spletne aplikacije.

3. DECIDE e-vodnik in orodje za večkriterijsko samooceno kompetenc za prihodnje karierno odločanje med mladimi.