DECIDE

Kompetencje związane z wyborem kariery dla post-pandemicznej przyszłości, wykorzystując wielokryterialne podejmowanie decyzji
KONTAKT

O projekcie

Młodzi ludzie dzisiaj stają wobec szybko zmieniającego się świata i niepewnej przyszłości z powodu warunków środowiskowych i społeczno-politycznych na poziomie globalnym. W DECIDE pragniemy odpowiedzieć na potrzeby dynamicznego rynku pracy i przyszłych zmian w stanowiskach pracy, wprowadzając potrzebę posiadania nowego spektrum kompetencji przez młodych ludzi, takich jak zielone profile zawodowe, umiejętności cyfrowe i pracy interdyscyplinarnej. Opracujemy narzędzia i metody umożliwiające młodym ludziom podejmowanie wielokryterialnych decyzji dotyczących kariery poprzez spersonalizowane i adaptacyjne uczenie, co pozwoli im lepiej zidentyfikować brakujące kompetencje niezbędne do zrównoważonych i innowacyjnych profili zawodowych, a także uwypuklić ich mocne strony i potencjał przedsiębiorczości.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest wzmocnienie zdolności zatrudnieniowych młodych ludzi. Projekt ma na celu umocnienie młodych ludzi poprzez udostępnienie im wielokryterialnych wytycznych i narzędzi dotyczących podejmowania decyzji dotyczących ścieżki kariery oraz potrzebnych kompetencji w przyszłościowych innowacyjnych profilach zawodowych. Daje im to możliwość ponownego przemyślenia swojej obecnej ścieżki kariery oraz oferuje listę kluczowych kompetencji, których im brakuje i które mogłyby zdobyć poprzez samokształcenie lub krótkie kursy edukacji pozaszkolnej i e-learning.

Działania projektowe

1. Analiza kompetencji dla wielokryterialnego podejmowania decyzji dotyczących kariery w okresie popandemicznym.

2. Projektowanie i wdrożenie aplikacji internetowej DECIDE.

3. E przewodnik DECIDE oraz narzędzie samooceny kompetencji wielokryterialnych do wyboru przyszłej kariery dla młodzieży.