Stowarzyszenie IMPAKT

IMPACT je poljska neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2017. Ustanovljena je bila v želji po vplivu na sebe, svoji okolici in na prihodnost. Ukvarja se z izvajanjem Erasmus+ projektov, razvojem lokalnih skupnosti in izvajanjem t.i. "grassroots" pobud. Ustvarjajo pogoje za osebni razvoj in podpirajo aktiven življenski slog.

Več

MIITR - Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja

Mednarodni inštitut za implementacijo trajnostnega razvoja (MIITR) je zasebna nevladna organizacija, ustanovljena leta 2017 v Mariboru. Njegova glavna dejavnost so raziskave in razvoj na področju trajnostnega razvoja, ki zajemajo okoljsko, ekonomsko in družbeno, ter v zadnjem času tudi pametno in digitalno območje dejavnosti. Osebje MIITR ima visoko raven strokovnega znanja na področju razvoja, analize, vrednotenja in razširjanja projektov. Inštitut aktivno sodeluje v različnih projektih EU ter v globalno pomembnih mrežah in pobudah za ustvarjanje aktivne in trajnostne družbe.

Več

IPS - Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (MPŠ) je bila ustanovljena leta 2004 kot samostojni visokošolski zavod. Pobudo za ustanovitev je podal Institut ”Jožef Stefan” ob močni podpori industrije in mednarodnega omrežja sodelujočih univerz in institutov iz Evropske unije, ZDA in Japonske ter vrste drugih držav. Institut ”Jožef Stefan” (IJS) zagotavlja središčno raziskovalno-izobraževalno osnovo, v MPŠ pa kot partnerji združujejo svoje znanje in inovativne zmogljivosti za reševanje razvojnih problemov tudi vabljene raziskovalne, industrijske in poslovne organizacije.

Več

iED - INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

Inštitut za razvoj podjetništva (iED) je grška neprofitna organizacija, ki se zavezuje k spodbujanju inovativnosti ter krepitvi podjetniškega duha. Kot sodobna mednarodna organizacija, certificiran center odličnosti in DIH, iED proizvaja in prenaša znanje, spodbuja podjetniške kognitivne procese in podpira vsako podjetniško prizadevanje po Evropi. V letih njihovega delovanja so izvedli več kot 200 nacionalnih in evropskih projektov v okviru številnih finančnih okvirov ter vzpostavili široko mrežo partnerjev in sodelujočih organizacij iz Evrope in širše. Z uporabo njihove mreže in strokovnega znanja v različnih evropskih raziskovalnih in inovacijskih projektih, ki so osredotočeni na podjetništvo, so ustvarili vseobsežni center znanja, ki pokriva potrebe panevropskega podjetniškega ekosistema.

Več

MUNDUS BULGARIA

Mundus Bulgaria je nevladna organizacija, ustanovljena leta 2017. Gre za organizacijo, ki se osredotoča na izboljšanje kakovosti izobraževanja z izvajanjem mednarodnih projektov v okviru programa Erasmus+. Primarno so osredotočeni na mlade in odrasle ter uporabo športa kot izobraževalnega orodja. Z aktivnostmi je Mundus Bulgaria razširil mednarodno mrežo združenja Mundus s sedežem v Španiji. S svojimi projekti in sodelovanji so razširili mrežo partnerjev po Evropi v več kot 15 državah.

Več